Hjem

Satskolen er et skole-/behandlingstilbud som er etableret efter overenskomst med Roskilde Kommune, men har også elever fra andre kommuner. Satskolen blev etableret 1999.

 

Skolen er et tilbud til 6 elever af begge køn, og der er to undervisere der varetager den daglige undervisning. Undervisningen er individuel specialundervisning der er tilrettelagt ud fra elevens kompetencer.

 

Hverdagen tilrettelægges så eleverne modtager så meget boglig undervisning som de på nogen måde er i stand til at modtage. Derudover er der andre undervisningtilbud som eleverne selv er med til at planlægge.

 

Skolens fornemste opgave er at sikre, at alle elever oplever at de har værdi og er i stand til at lære.

 

Alle Satskolens elever skal opleve det som noget positivt at gå i skole.

 

Har dit barn brug for individuelt tilrettelagt undervisning i et lille, trygt miljø kan Satskolen være en mulighed.

 

Vi svarer meget gerne på spørgsmål om skolen på tlf. 4635 9058 /

4224 3266 eller mail til satskolen@satskolen.dk.

Jellingstenen. Et af emnerne på lejrskoleturen i september.

Copyright © All Rights Reserved

Satskolen, Gl. Tjærebyvej 100, 4000 Roskilde 4635 9058 satskolen@satskolen.dk

Satskolen

Siden sommerferien har vi besøgt 5 ud af de 6 danske steder på UNESCOs verdensarvsliste:

Kronborg, Roskilde Domkirke, Stevns Klint, Jelling-monumenterne og Vadehavet.

 

Se en projektopgave om Vadehavet.